Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Bartosz Kaniuk
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: iodo.szczecin@gmail.com
telefon: 579 979 237

Scroll to Top