Języki obce – paszportem na świat

Języki obce – paszportem przyszłości

  • wzbogacenie i uatrakcyjnianie procesu dydaktyczno – wychowawczego;
  • poszerzenie wiedzy z języka angielskiego i j. niemieckiego;
  • rozwijanie , pogłębianie wiedzy i pasji związanej z językami obcymi;
  • rozwijanie i rozszerzanie zasobów leksykalnych i gramatycznych zdobytych na lekcjach;
  • kształtowanie postaw otwartości, tolerancji i ciekawości wobec innych narodów,
  • rozwijanie zainteresowań uczniów;

 

Innowacja „ Języki obce – paszportem na świat” prowadzona będzie  w klasie IB. Uczniowie realizują rozszerzony program z języka angielskiego i niemieckiego (dodatkowa godzina obu  języków tygodniowo w cały cyklu kształcenia). W trakcie realizacji innowacji uczniowie będą uczestniczyć w: warsztatach językowych, wyjazdach zagranicznych – wymiany międzynarodowe, projektach etwinning, wykładach na uczelni wyższej.

Scroll to Top