Komunikat Dyrektora Szkoły – 1.11.2021r.

Komunikat
Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5
im. ks. J. Twardowskiego
z dnia  1 listopada 2021 r.

w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w klasach

 1a,1b,1c,2c,3d,4a,4b,4c,5a,5b,6a,7b, 8a, „0”
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 ks. J. Twardowskiego w Goleniowie

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zagrażającą zdrowiu uczniów i pracowników naszej szkoły na podstawie § 18 ust. 2a i 2c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604) w związku z opinią Sanepidu i zgodnie z ustaleniami z Organem Prowadzącym, zawieszam zajęcia stacjonarne dla  klas :

Grupa przedszkolna Sowy od 01.11.21 do 05.11.2021

Klaas 1a od 01.11.21 do 05.11.2021

Klasa 1b od 01.11.21 do 08.11.21

Klasa 1c od 01.11.21 do 05.11.21

Klasa 2c od 01.11.21 do 05.11.21

Klasa 3d od 01.11.21 do 05.11.21

Klasa 4a od 01.11.21 do 04.11.21

Klasa 4b od 01.11.21 do 05.11.21

Klasa 4c od 01.11.21 do 05.11.21

Klasa 6a od 01.11.21 do 05.11.21

Klasa 7b od 01.11.21 do 05.11.21

Klasa 8a od 01.11.21 do 05.11.21

 

W związku z powyższym, na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 982 z póź. zm.) zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Wszystkie zajęcia realizowane będą zgodnie z planem zajęć stacjonarnych na platformie Teams.

W formie zdalnej realizowane będą również zajęcia specjalistyczne.

Uczniowie klas 2a, 2b, 3a, 3b, 3c,7a, 8b którzy nie zostali skierowani na edukację zdalną lub kwarantannę uczą się stacjonarnie wg planu lekcji.

Przypominam również, że uczniowie i pracownicy skierowani na kwarantannę lub izolację muszą nadal respektować decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Szczegółowe informacje powrotu poszczególnych klas do szkoły znajdą Państwo w wiadomościach na dzienniku Vulkan.

Mariusz Zalewski
Dyrektor Szkoły

 

Scroll to Top