Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 16.11.2021r.

Komunikat
Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5
im. ks. J. Twardowskiego
z dnia  16 listopada 2021 r.

w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w klasie 8b
w Szkole Podstawowej  z Oddziałami Sportowymi nr 5 ks. J. Twardowskiego w Goleniowie

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zagrażającą zdrowiu uczniów i pracowników naszej szkoły na podstawie § 18 ust. 2a i 2c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604) w związku z opinią Sanepidu i zgodnie z ustaleniami z Organem Prowadzącym, zawieszam zajęcia stacjonarne dla  klasy :

Klasa 8b od 17.11.21 do 25.11.21

 

W związku z powyższym, na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 982 z póź. zm.) zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Wszystkie zajęcia realizowane będą zgodnie z planem zajęć stacjonarnych na platformie Teams.

W formie zdalnej realizowane będą również zajęcia specjalistyczne.

Przypominam również, że uczniowie i pracownicy skierowani na kwarantannę lub izolację muszą nadal respektować decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Szczegółowe informacje powrotu poszczególnych klas do szkoły znajdą Państwo w wiadomościach na dzienniku Vulkan.

Mariusz Zalewski
Dyrektor Szkoły

 

Scroll to Top