Komunikat dyrektora – zdalne nauczanie

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
Od 25 marca do 10 kwietnia będą obowiązywały nowe przepisy MEN związane z nauczaniem na odległość. Do tej pory skupialiśmy się na utrwalaniu zdobytej wiedzy. Od 25 marca zaczniemy realizować nowe treści podstawy programowej. Wiemy, że jest to zadanie niełatwe, a jego powodzenie wymaga wspólnego wysiłku nauczycieli, uczniów i rodziców. Zdajemy sobie sprawę z różnych uwarunkowań takiej pracy- od możliwości psychofizycznych po możliwości techniczne związane ze sprzętem i dostępem do internetu. Postaramy się wziąć je wszystkie pod uwagę.
Informujemy, że nadal głównym narzędziem naszej pracy będzie w klasach 0,1,2,3 platforma Genially, w klasach 4-8 Classrom.
25 marca za pośrednictwem dziennika elektronicznego i strony internetowej podamy szczegółowe zasady pracy i konsultacji z rodzicami. Liczymy na dobrą współpracę i prosimy o zachowanie bezpieczeństwa.

Dyrektor szkoły
Mariusz Zalewski

Scroll to Top