KONKURS FOTOGRAFICZNY „FERIE NA SPORTOWO” – DRUGA EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ” FERIE NA SPORTOWO”  – EDYCJA DRUGAPOSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Organizatorem konkursu fotograficznego jest Świetlica Szkolna SP5 z Oddziałami Sportowymi w Goleniowie. 2.Udział w konkursie jest dobrowolny. 3.Konkurs polega na zrobieniu zdjęcia przedstawiającego aktywny wypoczynek podczas ferii zimowych (np. jazdy na nartach, pływania, biegania, jazdy na łyżwach etc.) 4.Na wywołane\ wydrukowane fotografie w dowolnym formacie oraz oprawie czekamy do 10.03.2023 roku. 5. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0 -VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Goleniowie. 6. Zostanie wyłonionych 3 zwycięzców (1,2,3miejsce) oraz dodatkowo każdy uczestnik konkursu otrzyma upominek. 7. Każdy uczestnik w podanym wyżej terminie może złożyć tylko jedną fotografię u nauczyciela świetlicy. 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17.03.2023 roku, powołana komisja wyłoni zwycięzców konkursu, którzy zostaną nagrodzeni. 9. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie swoich prac przez organizatora konkursu do działań profilaktycznych i przetwarzania danych osobowych, wyłącznie na potrzeby organizowanego konkursu. 10. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik dostarczając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii , że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby. CEL I ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU 1.Celem głównym konkursu jest wzmocnienie świadomości uczestników w zakresie kształtowania własnego zdrowia w kontekście aktywności fizycznej. 2.Cele szczegółowe konkursu: a)zwiększenie świadomości uczestników konkursu dotyczącej konieczności dbania o własne zdrowie, b)popularyzacja treści związanych ze zdrowiem i aktywnością fizyczną. Tematyka konkursu dotyczy kształtowania postawy dbałości o zdrowie i promowanie aktywnego wypoczynku wśród dzieci.

 

 

 

 

Scroll to Top