Konkursy przedmiotowe organizowane dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie na rok szkolny 2022/2023

Regulamin konkursów

http://www.kuratorium.szczecin.pl/wp-content/uploads/2022/09/regulamin-konkursow-2022_2023.docx

Lp. Typ konkursu Termin przeprowadzenia
etapu szkolnego
(I etap)
Termin ogłoszenia wyników
etapu szkolnego przez dyrektorów szkół macierzystych (I etap)
Termin przeprowadzenia
etapu rejonowego
(II etap)
Termin ogłoszenia  wstępnych wyników
etapu rejonowego (II etap)
Termin przeprowadzenia
etapu wojewódzkiego
(III etap)
Termin ogłoszenia wstępnych wyników
etapu wojewódzkiego
(III etap)
SZKOŁY PODSTAWOWE
1. Języka Polskiego 17 października 2022 r.
godz. 10.00
do 19 października 2022 r. 21 listopada 2022 r.
godz. 10.00
do 16 grudnia 2022 r. 27 luty 2023 r.
godz. 15.00
do 31 marca 2023 r.
2. Języka Angielskiego 17 października 2022 r.
godz. 13.00
21 listopada 2022 r.
godz. 13.00
28 luty 2023 r.
godz. 15.00
3. Historyczny 18 października 2022 r.
godz. 10.00
do 20 października 2022 r. 22 listopada 2022 r.
godz. 10.00
01 marca 2023 r.
godz. 15.00
4. Języka Niemieckiego 18 października 2022 r.
godz. 13.00
22 listopada 2022 r.
godz. 13.00
02 marca 2023 r.
godz. 15.00
5. Chemiczny 19 października 2022 r.
godz. 10.00
do 21 października 2022 r. 23 listopada 2022 r.
godz. 10.00
03 marca 2023 r.
godz. 15.00
6. Geograficzny 19 października 2022 r.
godz. 13.00
23 listopada 2022 r.
godz. 13.00
06 marca 2023 r.
godz. 15.00
7. Biologiczny 20 października 2022 r.
godz. 10.00
do 24 października 2022 r. 24 listopada 2022 r.
godz. 10.00
07 marca 2023 r.
godz. 15.00
8. Matematyczny 20 października 2022 r.
godz. 13.00
24 listopada 2022 r.
godz. 13.00
08 marca 2023 r.
godz. 15.00
9. Fizyczny 21 października 2022 r.
godz. 10.00
do 24 października 2022 r. 25 listopada 2022 r.
godz. 10.00
09 marca 2023 r.
godz. 15.00
10. Wiedza o Społeczeństwie 21 października 2022 r.
godz. 13.00
25 listopada 2022 r.
godz. 13.00
10 marca 2023 r.
godz. 15.00
Scroll to Top