KREATYWNA EDUKACJA

KREATYWNA EDUKACJAKlasa ze ścieżką humanistyczno-medialną dla wszystkich zainteresowanych językiem polskim i informatyką. Nauka w tej klasie umożliwi poznawanie literatury, tradycji oraz kultury polskiej i europejskiej, dziejów człowieka, historii i roli mediów. Tym samym da możliwość swobodnego poruszania się we współczesnym, zinformatyzowanym świecie wrażliwym humanistom. W ramach realizacji programu czeka na uczniów:

  • rozszerzony zakres wiedzy z języka polskiego i informatyki (zwiększona liczba godzin)
  • Akademia programowania (elementy elektroniki i robotyki)
  • e-podręczniki
  • lekcje języka polskiego, języków obcych, historii, matematyki z wykorzystaniem multimediów
  • lekcje on-line i edukacja w chmurze
Scroll to Top