Kubeczkowe zabawy

Zabawy z kubeczkami- czyli kolorowy zawrót głowy – kodowanie na dywanie. Podczas zabaw z kodowaniem dzieci rozwijały kreatywne i logiczne myślenie, kształtowały umiejętności odkodowywania informacji, doskonaliły umiejętności współdziałania w zespołach i sytuacjach zadaniowych, poszerzając przy tym wyobraźnię, przygotowując się do nauki programowania. Podczas zabaw w kodowanie dzieci rozwijały również podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi, analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową. W trakcie zajęć dzieci odczytywały i układały kody w poziomie i pionie doskonaląc umiejętności określania stosunków przestrzennych (nad, pod, obok) . Zabawy wykorzystujące kolorowe, plastikowe kubeczki stanowiły dla przedszkolaków źródło radości i kreatywności. Był to doskonały pomysł przy utrwalaniu graficznego zapisu litery G oraz łączenie jej z samogłoskami. Dzieci mogły bawić się kubeczkami samodzielnie albo w grupach realizując własne lub wspólne pomysły.

Scroll to Top