Lekcje rytmiki u przedszkolaków

Drużyna marzeń bierze udział w lekcjach rytmiki prowadzonych przez p.Iwonę Mackiewicz. Ich celem jest ćwiczenie społecznych zachowań, zdolność sprawnego komunikowania się, wczuwania się, samodzielność i przystosowanie się do grupy, rozwijanie poczucia własnej wartości, pewności siebie i zaufania do siebie, umiejętność samooceny, samokontrola oraz rozwijanie poczucia ruchu, rytmu, nauka prawidłowego oddychania, rozwijanie zdolności wokalnych.

Scroll to Top