Lista uczniów klas pierwszych

Lista uczniów klas pierwszych wywieszona jest przy drzwiach wejściowych do szkoły

Scroll to Top