„Matematyczne Ścieżki Fizyki”

W piątek, 29 stycznia 2016 r. klasa II A po raz kolejny wyjechała na zajęcia poprowadzone na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Gimnazjaliści uczestniczyli w ćwiczeniach i wykładach z matematyki oraz ćwiczeniach z fizyki. Tym razem wykonywali doświadczenia z optyki.

Organizatorami aktywizujących lekcji i zarazem opiekunkami uczniów były panie: Małgorzata Żak oraz Renata Żebiałowicz. Zajęcia takie odbywaja się raz w miesiącu. Są efektem współpracy z ZUT nawiązanym w październiku 2015 roku w ramach innowacji Matematyczne Ścieżki Fizyki.

Matematyczne ścieżki fizyki

  • Klasa będzie realizować innowację pedagogiczną pt. „Matematyczne ścieżki fizyki”,
  • Do klasy przyjmowani są uczniowie uzdolnieni w kierunku przedmiotów ścisłych
  • W ramach zajęć z matematyki uczniowie będą realizować rozszerzony program z matematyki i fizyki.
  • Zajęcia będą prowadzone w formie zajęć e-learning,
  • W ramach innowacji współpracować będziemy z Uniwersytetem Szczecińskim (lekcje pokazowe i laboratoria).

 

 

 

 

Scroll to Top