Międzynarodowy Program Czytelniczy „Magiczna moc bajek”

„Sowy” z oddziału przedszkolnego włączyły się do III edycji Międzynarodowego Programu Czytelniczego pt. : „Magiczna moc bajek”. Projekt ten ma na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych. W październiku zrealizowaliśmy już kilka zadań z pierwszego modułu projektu, który dotyczył szacunku. Na podstawie opowieści J. Chmielewskiej: „Niebieska niedźwiedzica” stworzyliśmy grupowy kodeks szacunku i akceptacji. Zapoznaliśmy się z „Reksiem”-dobranocką z dawnych lat, a także rozmawialiśmy na temat akceptacji na podstawie książki Pana Poety. Dzieci z dużym zaciekawieniem i zaangażowaniem włączały się w proponowane zadania. Projekt realizowany jest przy współpracy z biblioteką szkolną, do której zostały zakupione potrzebne do jego realizacji książki.

Scroll to Top