Okresy odpowiedzialności klas

I okres: 14 września -7 października, klasy I, II, III A

II okres: 8 października – 21 listopada, klasy I, II, III E

III okres: 22 listopada – 31 grudnia, klasy I, II, III B

IV okres: 1 stycznia – 14 lutego, klasy I, II, F

V okres: 15 lutego – 24 marca, klasy I, II, III D

VI okres: 25 marca – 10 maja, klasy I, II, III C

Scroll to Top