Organizacja roku szkolnego 2023/2024

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Lp. Nazwa zagadnienia Termin 
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2023
2. Akcja Sprzątanie Świata ( godziny wychowawcze) 22.09.2023
3. Dzień Patrona 27.10.2023
4. Święto Niepodległości 10.11.2023
5. Egzamin próbny ósmoklasistyJęzyk polski

Matematyka

Język obcy – nowożytny

11.12.2023, 04.03.2024

12.12.2023, 05.03. 2024

13.12.2023, 06.03.2024

5. Festyn rodzinny w szkole „ Ja. Ty i Mikołaj” 8.12.2023
6. Wystawienie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych na I półrocze roku szkolnego 2023/2024 Do 11.12.2023
7. Wigilie klasowe 22.12.2023
8. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2023-31.12.2023
9. Wystawienie ocen śródrocznych w dzienniku elektronicznym Do 04.01.2024
10. Rada klasyfikacyjna za I półrocze roku szkolnego 2023/2024 11.01.2024
11. Ferie zimowe 15.01. 2024- 26.01.2024
12. Dzień profilaktyki 22.03.2024
13. Rekolekcje marzec  2024
14. Wiosenna przerwa świąteczna 28.03 – 02.04.2024
15. Egzamin  ósmoklasistyJęzyk polski

Matematyka

Język obcy – nowożytny

14.05.2024

15.05.2024

16.05.2024

16. Wystawienie proponowanych ocen rocznych w dzienniku elektronicznym Do 14.05.2024
17. Dzień Dziecka 03.06.2024
18. Wystawienie ocen rocznych w dzienniku elektronicznym 07.06.2024
20. Rada klasyfikacyjna roczna 13.06.2024
21. Pożegnanie absolwentów 20.06.2024
22. Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 21.06.2024
23. Ferie letnie 22.06.2024-31.08.2024

 

 

 

Scroll to Top