Otwarci na świat

Głównym celem innowacji Open to the World jest działanie zmierzające do opanowania, rozwoju oraz poszerzenia wiedzy i umiejętności językowych uczniów klas I  III gimnazjum, pogłębienie pasji językowej, umożliwienie im używania języka w naturalnych konwersacjach przeprowadzanych z ich rówieśnikami z innych krajów, zastosowanie zdobytej wiedzy w praktycznych sytuacjach językowych oraz poszerzanie ich świadomości kulturowej, poszanowania, otwartości tolerancji w stosunku do innych narodowości, religii oraz koloru skóry.

Wprowadzona innowacja przewiduje 2 godziny dodatkowe w tygodniu z języka angielskiego w 3-letnim cyklu nauczania. Jedna godzina  zostanie przeznaczona na pogłębienie u uczniów wiedzy z zakresu poszczególnych komponentów językowych, takich jak: mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie, słownictwo, gramatyka. Każda lekcja będzie przeznaczona na usprawnianie maksimum dwóch umiejętności, jednakże najczęściej ćwiczonymi elementami będą komunikacja werbalna oraz słownictwo.

W ramach innowacji uczniowi będą uczęszczać na zajęcia na wyższej uczelni, z którą to zostało zawarte porozumienie dotyczące współpracy.

W trakcie każdego roku szkolnego uczniowie nawiążą kontakt z nastolatkami z 3 wybranych krajów. W trakcie roku będą otrzymywać szereg tematów, które będą musieli omówić ze swoimi rówieśnikami. Tematy te będą dotyczyły życia codziennego w danym kraju. Na drugiej dodatkowej lekcji będziemy podsumowywać ich rozmowy oraz wykonywać zadania związane z danym tematem.

Scroll to Top