Propozycje świetlicy

Świetlica szkolna czynna jest codziennie od godziny 7.45 do godziny 15.15.

Nauczyciele pracujący w świetlicy

 

Proponujemy:
– zajęcia z papieroplastyki;
– pomoc w odrabianiu lekcji;
– indywidualną pomoc w nauce matematyki – Świetlik matematyczny;
– zajęcia teatralne;
– zajęcia wychowawcze.

Zajęcia z papieroplastyki
Praca z papierem, to naprawdę wielka przyjemność! Papier można ciąć, zginać, skręcać i gnieść. To zabawa jak czarowanie. Nawet najmniejszy, z pozoru nic nie warty ścinek może stać się czym wyjątkowym w ręku artysty. I tak powstają papierowe cudeńka. Zajęcia prowadzi pani Danuta Kwaśniewska, w poniedziałki na ostatnich godzinach lekcyjnych.

Świetlik matematyczny
Rozwijanie umiejętności abstrakcyjnego myślenia, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych: łamigłówek drewnianych, sznurkowych, puzli. Składanie figur i brył geometrycznych metodą origami, rozwiązywanie sudoku.

Działania wychowawcze
– przekazywanie wiedzy i zasad życia w grupie,
– integracja społeczności uczniowskiej,
– dbanie o wzajemne, życzliwe relacje nauczyciel – uczeń,
– nacisk na kulturę osobistą,
– wyróżnianie za kreatywność,
– uczenie wzajemnego szacunku i komunikacji,
– uczenie poszanowania symboli narodowych,
– uczenie obowiązkowości i punktualności,
– doradzanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych – służenie pomocą,
– zachęcanie do aktywności na rzecz szkoły i środowiska,
– zapewnianie bezpiecznego wypoczynku i relaksu.

Zajęcia teatralne
Rozwijanie umiejętności, które umożliwiają młodzieży amatorskie działania aktorskie.
Warsztat słowny – Teatralne czytanie tekstów, czyli zamiana słowa pisanego na mówione, nauka operowania głosem, prawidłowej dykcji, właściwej intonacji.
Warsztat aktorski – Wcielanie się w postacie kreowane w przedstawieniach.
Warsztat scenografii – Budowanie scenografii, tworzenie kostiumów i rekwizytów.
Warsztat pisarski – Tworzenie scenariuszy własnych i ich interpretacja.

 ZAPRASZAMY CHĘTNYCH NA PROPONOWANE ZAJĘCIA

 

Scroll to Top