Podczas pierwszych zajęć w świetlicy dzieci zapoznały się z obowiązującym regulaminem spędzania czasu wolnego po lekcjach, aktywnie uczestniczyły w prowadzonych zajęciach integracyjno – poznawczych oraz zobowiązały się do przestrzegania norm i zasad panujących w naszej szkole.Kolejnym krokiem będzie pasowanie na świetliczaka.Życzymy udanego roku szkolnego – nauczyciele świetlicy ❤️

Scroll to Top