Projekt: „Jesteśmy różni, lecz równie ważni”

Dzieci z oddziału przedszkolnego włączyły się do realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjno-społecznego: „Jesteśmy różni,lecz równie ważni”. Celem projektu jest uwrażliwienie dzieci na obecność wśród nas osób z autyzmem, niepełnosprawnością, zespołem Aspergera, dlatego uznaliśmy, że warto budować wrażliwość dzieci oraz szacunek wobec innych osób. Wykonaliśmy grupową pracę plastyczną, która znajdzie się na wystawie organizatorów projektu w Centrum Kultury w Siewierzu, przeprowadziliśmy zajęcia z dziećmi na omawiany temat oraz wykonaliśmy serie niebieskich zdjęć- w ramach solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem.

 

Scroll to Top