Projekt NASZA SZKOŁA W EUROPIE- DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Projekt NASZA SZKOŁA W EUROPIE- DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( POWER ), projektu ” Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej „. Będzie on realizowany na zasadach programu Erasmus Plus. W ramach tego programu grupa nauczycieli z naszej szkoły pojedzie na zagraniczne kursy językowe i metodyczne. Koordynatorem projektu jest p. Sylwia Lisowska wraz z p. Anną Siemaszko-Małachowską.

 

Scroll to Top