Rada rodziców

ROK SZKOLNY 2023-2024

Protokół ze spotkania Rady Rodziców
Nr 1 w roku szkolnym 2023/2024
Szkoły Podstawowej nr 5 z oddziałami sportowymi w Goleniowie, odbytego w dniu 18.09.2023 o godzinie 17.30

W dniu 18 września 2023 roku o godzinie 17.30 odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców.
Porządek zebrania przedstawia się następująco:

 1. Przewodniczący Rady Rodziców przedstawił plan zebrania.
 2.  Przewodniczący zaproponował, aby kolejne zebrania Rady Rodziców odbywały się
  każdorazowo na tydzień przed zebraniami klasowymi w środy o godzinie 17.30. Szczegółowy
  plan zebrań będzie umieszczony na stronie internetowej szkoły.
 3. Przewodniczący przeprowadził wybór prezydium Rady Rodziców. W skład rady rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wchodzą:
  przewodniczący: Bogusława Krause
  – zastępca przewodniczącego: Wioleta Ptak
  – skarbnik: Agnieszka Podgórska- Borysewicz
  – sekretarz: Patrycja Musiałek
  W skład komisji rewizyjnej wchodzą:
  Justyna Lisiecka
  – Kamila Wrońska i Anna Dobrowolska
 4. Zatwierdzono budżetu szkoły przez Radę Rodziców na rok szkolny 2023/2024.
 5. Zatwierdzenie programu profilaktyczno- wychowawczego i jego pozytywne zaopiniowanie.
 6. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem podtrzymała decyzję o noszeniu mundurków przez dzieci na terenie szkoły. W roku szkolnym 2023/2024 obowiązują mundurki szkolne w formie koszulki niebieskiej z krótkim rękawkiem i bluzy rozpinanej z długim rękawem. Mundurki można zamawiać w sekretariacie lub przez wychowawców klasy, podając rozmiar i klasę.
 7. Rada Rodziców przegłosowała składkę na radę rodziców w wysokości rocznej 60 zł na pierwsze dziecko i 30 zł na każde kolejne dziecko. Wpłat można dokonywać w sekretariacieszkoły albo na rachunek bankowy rady rodziców: 04 9375 0002 1630 0931 2000 0010. Dokonując wpłaty na konto należy podać imię i nazwisko dziecka oraz symbol klasy. Numer konta dostępny jest również na stronie internetowej szkoły w zakładce ˈRada Rodzicówˈ.
 8. Rada Rodziców zaakceptowała dodatkowe trzy dni wolne od szkoły: 2,3.11.2023 r.,02.05.2024 oraz 31.05.2024 r.
 9. Rada Rodziców wybrała ubezpieczyciela. W roku szkolnym 2023/2024 rodzice mogądobrowolnie ubezpieczyć dzieci za pośrednictwem szkoły w PZU S.A.Ubezpieczenie jest dobrowolne i daje rodzicom możliwość wyboru z trzech wariantów. Szczegółowy opis wariantów ubezpieczania został umieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce 'Rada Rodziców’ razem z linkiem, pod którym można dokonać wyboru i opłaty ubezpieczenia. Płatności można dokonać również w biurze, którego adres podany również w zakładce ˈRada Rodzicówˈ.

  Propozycją ubezpieczenia NNW dla naszych dzieci na ten rok pozostaje oferta od PZU. Wybór ubezpieczenia jest zupełnie dobrowolny, ale ta oferta jest naprawdę WYJĄTKOWA, sugerujemy zapoznać się z jej szczegółami. Polisa obejmuje ochroną życie w SZKOLE, na STUDIACH, w DOMU, na WAKACJACH, na zajęciach SPORTOWYCH. Działa na całym ŚWIECIE. Zapewnia bardzo DUŻE kwoty wypłacanych świadczeń i dodatkowo obejmuje śmierć RODZICÓW na wysokie Sumy Ubezpieczeń.

  LINK DO UBEZPIECZENIA– tutaj proszę kliknąć w celu przejścia do ubezpieczenia

  Pod linkiem znajdują się szczegóły i możliwość zakupu polisy. Na tej stronie będzie tez można złożyć wniosek o wypłatę świadczenia i sprawdzić status sprawy. Ubezpieczenie obsługuje agencja INA UBEZPIECZENIA ( INS Service sp. z o.o.) w Goleniowie, na ul. Sportowej 4

  W razie pytań proszę kierować się pod nr tel. 506 666 570, 508 050 998

  Dodatkowa możliwość do końca września: LINK DO UBEZPIECZENIA opcja wykupienia polisy z datą wsteczną od 01.09.2023 (aktywny do 30.09.2023)

ROK SZKOLNY 2022-2023

Drodzy Rodzice i wychowawcy,

Z radością chcieliśmy poinformować o zwrotach dla najlepiej wpłacających na fundusz Rady Rodziców, klas. \W tym roku aż dwie klasy mają wpłatę 100%. Są to klasy 1C i 2C. Ich nagroda za takie wpłaty wynosi odpowiednio: 324 zł i 288 zł. Mamy nadzieję, że dzieci wykorzystają te fundusze w sposób dla siebie przyjemny i korzystny.

Pozostałe klasy, które dostają nagrody (zwroty) za wpłaty to: 1a, 1b, 2a, 2b, 3b, 3c, 4a, 4d, 5b, 5c, 6a.  Kwoty zostały odliczone i były do odebrania przez wychowawców wymienionych klas w Sekretariacie szkoły.

Jeszcze raz dziękujemy za wszystkie wpłaty, ponieważ to dzieki nim jesteśy w stanie finansować wiele nagród konkursowych, nagród dla najlepszych uczniów, festynów, i nagród książkowych na zakończenie roku.

DRODZY RODZICE,

PRZYPOMINAM, że 13.05.2023 odbywa się wielki kiermasz charytatywny organizowany przez naszą szkołę na stadionie OSIR w Goleniowie. Wiele wspaniałych atrakcji zorganizowaliśmy, wiele zabawy dla starszych i młodszych uczestników!! Zabierajcie ze sobą znajomych i zapraszamy do zabawy!

W dniu 24.04.2023 odbyło się zebranie Rady Rodziców, na którym odbyło się głosowanie za:

 1. finansowaniem nagród na nagrody dla uczniów w klasach 1-3 i klasach 4-8 w roku bieżącym
 2. finansowaniem poczęstunku w festynie charytatywnym, który jest organizowany przez szkołę dnia 13. 05.2023r na terenie ośrodka OSIR w Goleniowie.

W związku ze wzrostem kosztów nagród, i przeanalizowaniu ilości środków zebranych w roku bieżącym z wpłat na Radę Rodziców włącznie ze środkami pozostałymi z roku poprzedniego, przegłosowano:

Ad.1. Dofinansowanie nagród dla wszystkich klas od 1-8 będzie wypłacane procentowo zgodnie z ilością dokonanych wpłat na Radę Rodziców przez daną klasę. Czyli np.:

wpłaty  50%- dofinansowanie wynosi 50% wartości nagród

wpłaty 60% – dofinansowanie wynosi 60% wartości nagród

wpłaty 72% – dofinansowanie wynosi 72% wartości nagród

wpłaty powyżej 100%- dofinansowanie wynosi 100% wartości nagród

Wartość nagród jest średnią wartością.  W tym roku została ta średnia ustalona na poziomie 40 zł/nagrodę dla wszystkich klas.  Czyli klasa, której wpłaty są na poziomie 40%, z ilością uczniów otrzymujących nagrodę 20,  otrzyma dofinansowanie w kwocie 320 zł, (40zł x 20 uczniów=800×40%=320 zł.) Jeśli klasa wybierze nagrody tańsze niż założona średnia,  wpływa to na wartość wypłaconego dofinansowania, czyli klasa otrzyma kwotę, która będzie na fakturze za nagrody książkowe, o ile nie przekroczy to kwoty, którą można wyliczyć zgodnie ze wzorem podanym wyżej.

Ad. 2. Rada Rodziców znalazła sponsora na zakup poczęstunku na festyn charytatywny i podjęto decyzję o dofinansowaniu w kwocie 500 zł.

Obecnie wpłaty na Radę Rodziców w roku 2022/2023 wyglądają następująco ( stan na dzień 08.03.2023- czyli po ostatnim oficjalnym zebraniu Rady Rodziców):

Klasa 1a -810 zł – 85%, Klasa 1b 480zł- 53%, klasa 1c 690 zł- 61%, klasa 2a 540 zł- 50%, klasa 2b 420 zł- 41%, klasa 2c 960 zł- 100%, klasa 3a 330 zł- 33%, klasa 3b 960 zł- 72%, klasa 3c 880 zł- 59%, klasa 4a 630 zł- 42%, klasa 4b 600- 42%, klasa 4c 690 zł- 52%, klasa 4d 180zł- 15%, klasa 5a 780 zł- 54%, klasa 5b 1020 zł- 73%, klasa 5c 720zł- 44%, klasa 6a 960 zł- n61%, klasa 6b 480zł- 33%, klasa 7a 570zł- 30%, klasa 8a 780zł- 52%, klasa 8b 720zł- 48%, zerówka 480zł-44%.

Ogólna suma wpłat ze wszystkich klas to 50 %.

W roku bieżącym zebrano 14 340 zł, co daje w sumie ze środkami z zeszłego roku 17972,35zł.

W roku bieżącym wydatki na nagrody dla dzieci do dnia dzisiejszego wyniosły 3608 zł (dokumentacja do wglądu jest na każdym zebraniu Rady Rodziców). Planowane wydatki związane z dofinansowaniem nagród i zwrotów dla najlepiej wpłacających klas wyniosą około 13 000 zł, co pozostawi budżet Rady Rodziców na poziomie około 1 372 zł. Przy czym pozostaje jeszcze sfinansowanie nagród i poczęstunku dla dzieci na Dzień Dziecka, a także nagrody dla najlepszego ucznia szkoły, zgodnie z tradycją.

Z wyrazami szacunku i życzeniami cudownego majowego weekendu

W imieniu Rady Rodziców

Bogusława J. Krause

 

Pierwsze zebranie Rady Rodziców odbyło się w środę, 14 września 2022 o 17;30 w sali gimnastycznej. Zatwierdzono budżet szkoły na rok 2022-2023 i omówiono plany na rok 2022-2023.

Wybrano prezydium:

 • przewodniczący: Bogusława Krause
 • zastępca: Wioleta Ptak
 • skarbnik: Agnieszka Podgórna- Borysewicz
 • sekretarz: Patrycja Musiałek

Terminy kolejnych spotkań: środa przed spotkaniami klasowymi o godzinie 17:30:

 1. zebranie 19.10.2022 przed wywiadówkami 26-27.10.2022,
 2. zebranie  07.12.2022 przed wywiadówkami 14-15.12.2022,
 3. zebranie 08.03.2023 przed wywiadówkami 15-16.03.2023
 4. zebranie 10.05.2023 przed wywiadówkami 17-18.05.2023

 

Regulamin Rady Rodziców (osobny plik PDF)

Regulamin użycia telefonów komórkowych

Ustalono wysokość składki na Radę Rodziców: 60 zł za pierwsze dziecko, 30 zł za każde kolejne. Wpłaty można dokonać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto w Banku Spółdzielczym:

04 9375 0002 1630 0931 2000 0010

Wpłacając pieniądze proszę podać klasę, imię i nazwisko dziecka, oraz ewentualnie klasy, imiona i nazwiska rodzeństwa.

Progi zwrotów:
 • Klasy, które do 1 maja zbiorą powyżej 60% uzyskają zwrot 10% wpłaconej sumy.
 • Klasy, które do 1 maja zbiorą powyżej 80% uzyskają zwrot 20% wpłaconej sumy.
 • Klasy, w których do 1 maja wpłacą wszyscy lub nie wpłaci tylko jedna osoba, uzyskają  zwrot 30% wpłaconej sumy.
Pieniądze dostanie wychowawca w czerwcu i w porozumieniu z rodzicami klasa będzie mogła te pieniądze wykorzystać na dowolny cel.

UBEZPIECZENIE

Na zebraniu wybrano ubezpieczenie PZU, z trzema wariantami cenowymi. Można je wybrać i opłacić tu: https://ubestrefa.pl/oferta/o5fxy6

INFORMACJE O UBEZPIECZENIU:

 Ubezpieczenie NNW PZU EDUKACJA 2022  –  dla dzieci od urodzenia oraz młodzieży uczącej się do 25 roku życia

 • ubezpieczenie działa na całym świecie,
 • 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, w szkole, w domu, na wakacjach,
 • Obejmuje wypadki spowodowane uprawianiem sportów wysokiego ryzyka! Rekreacyjnie, wyczynowo w klubach sportowych (sztuki walki, jazda konna, szkółka piłkarska, żeglarstwo, wspinaczka górska, rafting… itd.)
 • Wybrany pakiet można wykupić dla wszystkich swoich dzieci – bez względu na to, do jakiej placówki oświatowej uczęszczają
 • Do wyboru są 3 warianty ubezpieczenia opisane szczegółowo w tabeli w zał. nr 3,

Ubezpieczenie obejmuje m.in.:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu – 300, 600 lub nawet 1500 zł za każdy 1%
 • Śmierć opiekuna prawnego w wyniku NNW – niespotykanie wysoka kwota ubezpieczenia – nawet 150 tys zł ! Wysokie zabezpieczenie finansowe dla Twoich dzieci.
Opłaty za ubezpieczenie można też dokonać w biurze:
INA UBEZPIECZENIA
ul. Sportowa 4/37
Goleniów
Aleksandra Syrewicz-Darcz
tel. +48 506 666 570
(INS Service sp. z o.o. Regon 383133365)

MUNDURKI

W roku szkolnym 2022/2023 obowiązują mundurki szkolne w formie koszulki niebieskiej z krótkim rękawkiem i bluzy rozpinanej z długim rękawem. Mundurki można zamawiać w sekretariacie lub przez wychowawców klasy, podając rozmiar. Koszt koszulki z krótkim rękawem 25 zł.

KONTAKT RADY RODZICÓW

Do szybkiego kontaktu służy  grupa na komunikatorze WhatsApp.

 

 

 

Wydatki w roku szkolnym 2021/2022 (do 2022-08-25)

 1. Czekolady na Mikołajki: 1270 zł
 2. Konkurs Mistrz pióra: 220 zł
 3. Konkurs jęz angielskiego Olimpusek: 240 zł
 4. Konkurs Alfik Himanistyczny: 250 zł
 5. Konkurs plastyczny: wianek pani wiosny: 300 zł
 6. Zawody sportowe na powitanie wiosny: 153 zł
 7. Konkurs recytatorski: 500 zł
 8. Przejazd na konkurs szachowy: 2000 zł
 9. Koperty, wydruki: 30 zł
 10. Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych: 133 zł
 11. dofinansowanie zakupu książek dla klasy 1a: 215 zł
 12. dofinansowanie zakupu książek dla klasy 1b: 168 zł
 13. dofinansowanie zakupu książek dla klasy 1c: 176 zł
 14. dofinansowanie zakupu książek dla klasy 2a: 175 zł
 15. dofinansowanie zakupu książek dla klasy 2b: 254 zł
 16. dofinansowanie zakupu książek dla klasy 2c: 169 zł
 17. dofinansowanie zakupu książek dla klasy 3a: 132 zł
 18. dofinansowanie zakupu książek dla klasy 3b: 132 zł
 19. dofinansowanie zakupu książek dla klasy 3c: 281 zł
 20. dofinansowanie zakupu książek dla klasy 3d: 127 zł
 21. grillowanie na Dzień Dziecka: 1435 zł
 22. zwrot 3c: 80 zł
 23. zwrot 7b: 90 zł
 24. zwrot zerówka: 60 zł
 25. zwrot 5b: 90 zł
 26. zwrot 4a: 100 zł
 27. zwrot 7a: 100 zł
 28. zwrot 5a: 110 zł
 29. zwrot 8a: 100 zł
 30. zwrot 4b: 220 zł
 31. zwrot 1a: 220 zł
 32. zwrot 2b: 250 zł
 33. zwrot 1c: 200 zł
 34. Konkurs językowo-sportowy dla klas 5: 300 zł
 35. Książki na nagrody klasy 4-8 – 2757,65
 36. nagroda dla najlepszego ucznia szkoły- 1000 zł

RAZEM: 14 037,65 zł

W roku 2021/2022 z wpłat na Radę Rodziców zebrano 17 670zł, co daje 62 % wpłat ogólnych z całkowitej liczby uczniów.

Ilość uczniów w 2021/2022 =526,

liczba uczniów, za których wniesiono opłatę= 324.

Bilans roczny zamknięto w kwocie +3632,35 zł.


 

Rok szkolny 2021-2022

Pierwsze zebranie Rady Rodziców odbyło się w środę, 15 września 2021 o 18:00 w sali gimnastycznej. Sprawozdanie z pierwszego spotkania

Wybrano prezydium:

 • przewodniczący: Bogusława Krause
 • zastępca: Michał Niklas
 • skarbnik: Katarzyna Klimecka
 • sekretarz: Magdalena Gess

Terminy kolejnych spotkań: środa przed spotkaniami klasowymi o godzinie 18:00:

 1. zebranie 08.12.2021 przed wywiadówkami 15-16.12.2021, SPR Rada Rodzicow nr 2 w roku 2021-2022
 2. zebranie 16.02.2022 przed wywiadówkami 23-24.02.2022, SPR Rada Rodzicow nr 3 w roku 2021-2022
 3. zebranie 30.03.2022 przed wywiadówkami 06-07.04.2022
 4. zebranie 11.05.2022 przed wywiadówkami 18-19.05.2022

 

Regulamin Rady Rodziców (osobny plik PDF)

Regulamin użycia telefonów komórkowych

Ustalono wysokość składki na Radę Rodziców: 60 zł za pierwsze dziecko, 30 zł za każde kolejne. Wpłaty można dokonać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto w Banku Spółdzielczym:

04 9375 0002 1630 0931 2000 0010

Wpłacając pieniądze proszę podać klasę, imię i nazwisko dziecka, oraz ewentualnie klasy, imiona i nazwiska rodzeństwa.

Progi zwrotów:

 • Klasy, które do 1 maja zbiorą powyżej 60% uzyskają zwrot 10% wpłaconej sumy.
 • Klasy, które do 1 maja zbiorą powyżej 80% uzyskają zwrot 20% wpłaconej sumy.
 • Klasy, w których do 1 maja wpłacą wszyscy lub nie wpłaci tylko jedna osoba, uzyskają w zwrot 30% wpłaconej sumy.

Pieniądze dostanie wychowawca w czerwcu i w porozumieniu z rodzicami klasa będzie mogła te pieniądze wykorzystać na dowolny cel.

UBEZPIECZENIE

Na zebraniu wybrano ubezpieczenie PZU, z trzema wariantami cenowymi. Można je wybrać i opłacić tu: https://ubestrefa.pl/oferta/n39vyi

Można też wpłacić w biurze:
INA UBEZPIECZENIA
ul. Sportowa 4/37
Goleniów
Aleksandra Syrewicz-Darcz
tel. +48 506 666 570
(INS Service sp. z o.o. Regon 383133365)
Informacje o ubezpieczeniu:
 1. PZU EDUKACJA oferta tabela poważne zachorowanie
 2. PZU EDUKACJA – oferta warunki szczególne
 3. Ogolne_warunki_ubezpieczenia_NNW_PZU_Edukacja_do_ofert_od_15.09.2018
 4. PZU Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu PZU EDUKACJA

 

MUNDURKI

Od nowego roku szkolnego można zamawiać nowe wzory mundurków szkolnych. Można nosić też stare wzory. Nowe mundurki to do wyboru: koszulka z krótkim rękawem, koszulka z długim rękawem, oraz rozpinana bluza z kapturem. W głosowaniu wygrał kolor chabrowy.

Koszulka z krótkim rękawem:
cena 27 zł
Koszula z długim rękawem:
cena: 32 zł
Rozpinana bluza z kapturem:

KONTAKT RADY RODZICÓW

Ustalono, że do wymiany informacji między rodzicami z RR używana będzie grupa mailowa: https://groups.google.com/d/forum/rrsp5goleniow Z grupy tej przychodzą mejle mające w temacie [rrsp5goleniow] i można je dzięki temu filtrować, np. przenieść do osobnego katalogu. Do szybkiego kontaktu służy też grupa na komunikatorze WhatsApp.

 

Wydatki w roku szkolnym 2021/2022 (do 2022-08-25)

 1. Czekolady na Mikołajki: 1270 zł
 2. Konkurs Mistrz pióra: 220 zł
 3. Konkurs jęz angielskiego Olimpusek: 240 zł
 4. Konkurs Alfik Himanistyczny: 250 zł
 5. Konkurs plastyczny: wianek pani wiosny: 300 zł
 6. Zawody sportowe na powitanie wiosny: 153 zł
 7. Konkurs recytatorski: 500 zł
 8. Przejazd na konkurs szachowy: 2000 zł
 9. Koperty, wydruki: 30 zł
 10. Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych: 133 zł
 11. dofinansowanie zakupu książek dla klasy 1a: 215 zł
 12. dofinansowanie zakupu książek dla klasy 1b: 168 zł
 13. dofinansowanie zakupu książek dla klasy 1c: 176 zł
 14. dofinansowanie zakupu książek dla klasy 2a: 175 zł
 15. dofinansowanie zakupu książek dla klasy 2b: 254 zł
 16. dofinansowanie zakupu książek dla klasy 2c: 169 zł
 17. dofinansowanie zakupu książek dla klasy 3a: 132 zł
 18. dofinansowanie zakupu książek dla klasy 3b: 132 zł
 19. dofinansowanie zakupu książek dla klasy 3c: 281 zł
 20. dofinansowanie zakupu książek dla klasy 3d: 127 zł
 21. grillowanie na Dzień Dziecka: 1435 zł
 22. zwrot 3c: 80 zł
 23. zwrot 7b: 90 zł
 24. zwrot zerówka: 60 zł
 25. zwrot 5b: 90 zł
 26. zwrot 4a: 100 zł
 27. zwrot 7a: 100 zł
 28. zwrot 5a: 110 zł
 29. zwrot 8a: 100 zł
 30. zwrot 4b: 220 zł
 31. zwrot 1a: 220 zł
 32. zwrot 2b: 250 zł
 33. zwrot 1c: 200 zł
 34. Konkurs językowo-sportowy dla klas 5: ??? zł (do rozliczenia)

RAZEM: 9980 zł


 

Rok szkolny 2020-2021

16 września 2020 r odbyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców na którym wybrano prezydium Rady Rodziców.

Sprawozdanie ze spotkania 2020-09-16

Skład prezydium:

 • przewodniczący: Michał Niklas (michal.niklas@wp.pl)
 • zastępca: Izabela Piotrowska
 • skarbnik: Katarzyna Klimecka

Regulamin Rady Rodziców (osobny plik PDF)

Ubezpieczenie Compensa obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021. Do opłacenia w sekretariacie.

Regulamin użycia telefonów komórkowych

Ustalono harmonogram kolejnych spotkań: środa przed spotkaniami klasowymi o godzinie 17:00.

Kolejne zebrania:

 • 2020-10-21 ODWOŁANE przed zebraniami 2020-10-28,29
 • 2020-12-09 ODWOŁANE przed zebraniami 2020-12-15,16
 • 2021-02-03 ODWOŁANE przed zebraniami 2021-02-10,11
 • 2021-04-14 ODWOŁANE przed zebraniami 2021-04-21,22
 • 2021-05-12 przed zebraniami 2021-05-17,18  Sprawozdanie nr 2

Ustalono, że do wymiany informacji między rodzicami z RR używana będzie grupa mailowa: https://groups.google.com/d/forum/rrsp5goleniow

Wydatki w roku szkolnym 2020/2021 (do 2021-09-08)

 1. Wyjazd szachistów na Mistrzostwa Polski: 2100 zł
 2. Zajęcia sportowe SKS, 2 grupy młodsze, 1 starsza: 300 zł
 3. Zwroty dla najlepiej wpłacających klas: 570 zł
 4. okolicznościowe medale dla szachistów (p. Lipowicz-Orłowska): 110 zł
 5. konkurs „Ekobałwan” kl. II a: 200 zł
 6. konkurs językowo-sportowy dla klas IV na Dzień Dziecka (p. Lisowska): 150 zł
 7. konkurs językowo-sportowy dla klas IV na zakończenie roku szkolnego (p. Siemaszko-Małachowska): 150 zł
 8. Konkurs wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego (p. Matławska): 100 zł
 9. konkurs Olimpusek, kl. 2b (p. Jarmuł) 200 zł
 10. konkurs plastyczny „Portret mojej Rodziny), kl. 1a, (p. Karolus): 200 zł
 11. konkurs plastyczny „Moje wymarzone wakacje” (p. Potaż, 3a): 200 zł
 12. konkurs plastyczny „Wiosenny sad”, (p. Madejska, 1b): 200 zł
 13. konkurs Olimpusek, kl. 2c (p. Kałużna) 195 zł
 14. konkurs Olimpusek, kl. 2d (p.Tumulec) 200 zł
 15. konkurs literacki „Mój mały/wielki świat po pandemii” (p. Lisińska) 654 zł
 16. konkurs frażoletowy (p. Mackiewicz): 176 zł
 17. nagroda primus inter pares: 500 zł
 18. tablo 8a, lidera wpłat na RR: 144 zł
 19. słodycze na nagrody: 53 zł
 20. nagrody książkowe: 868 zł
 21. nagrody książkowe: 30 zł
 22. kwiaty 60 zł
 23. nagrody książkowe: 185 zł
 24. nagrody książkowe: 1292 zł
 25. nagrody w klasie 3c (p. Barycza): 90 zł

RAZEM: 8927 zł

Zwroty dla klas najlepiej wpłacających:

 1. 1b, 92% wpłat: 270 zł
 2. 4a, 71% wpłat: 120 zł
 3. 7a, 63 % wpłat: 90 zł
 4. 6a, 62% wpłat: 90 zł

 

WPŁATY: 12 590 zł

 


 

Rok szkolny 2019-2020

16 września 2019 r odbyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców na którym wybrano prezydium Rady Rodziców

Skład prezydium:

 • przewodniczący: Michał Niklas (michal.niklas@wp.pl)
 • zastępca: Aleksandra Syrewicz
 • skarbnik: Katarzyne Klimecka
 • sekretarz: Magdalena Gawryjołek
 • sekretarz: Krzysztof Kijowski

Zebrania Rady Rodziców

 • 16.09.2019: inauguracja: protokoł_rr_2019_20_1
 • 5.11.2019 przed wywiadówką 14.11.2019: protokol_rr_2_2019_20
 • 3.12.2019 (odwołane) przed wywiadówką 12.12.2019
 • 21.01.2020 przed wywiadówką 30.01.2020 protokoł_rr_3_2019_2020
 • 17.03.2020 (odwołane) przed wywiadówką 26.03.2020
 • 5.05.2020 (odwołane) przed wywiadówką 14.05.2020

Ustalono wysokość składki na Radę Rodziców: 50 zł od rodziny (rodzina mająca kilkoro dzieci w szkole płaci 50 zł). Wpłaty można dokonać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto w Banku Spółdzielczym.

Wydatki w roku szkolnym 2019/2020 (do 2020-09-10)

 1. nagrody na wyjazd integracyjny: 150 zł
 2. pasowanie klas pierwszych: 500 zł
 3. cukierki „dyrektorskie”: 140 zł
 4. Konkurs sztuki dziecięcej „Zaprojektuj domek Baby Jagi”: 289 zł
 5. Maszyna do pop-cornu: 750 zł
 6. ziarna pop-corn: 40 zł
 7. czekoladki na Mikołajki: 500 zł
 8. wpisowe na zajęcia SKS: 200 zł
 9. książeczki dla najlepszych czytelników: 150 zł
 10. książki-nagrody w konkursie Gang Słodziaków: 60 zł
 11. nagrody w konkursie „Najładniejszy zeszyt”: 150 zł
 12. wsparcie woluntariuszy WOŚP: 190 zł (wsparcie słodyczami „dyrektorskimi”)
 13. słodycze na nagrody na koniec semestru: 420 zł
 14. zwroty dla najlepiej wpłacających klas: 1540 zł
 15. ziarna pop-corn: 129 zł
 16. warsztaty kulinarne: 60 zł
 17. konkurs plastyczny: 174 zł
 18. konkurs plastyczny: 120 zł
 19. nagrody książkowe na koniec roku: 3270 zł
 20. tablet dla najlepszego ucznia: 820 zł
 21. statuetki: 762 zł
 22. statuetki: 480 zł

RAZEM: 10 704 zł


Rok szkolny 2018-2019

Zebrania w roku szkolnym 2018-2019:

 • poniedziałek, 17 września 2018, sprawozdanie 
  (UWAGA, korekta, wpłacać na ubezpieczenie można do końca października!)
 • 2018-11-06, przed zebraniami klasowymi 2018-11-15 sprawozdanie
 • 2019-01-15, przed zebraniami klasowymi 2019-01-24 sprawozdanie
 • 2019-03-19, przed zebraniami klasowymi 2019-03-28 sprawozdanie
 • 2019-04-04, dodatkowe spotkanie z p. dyrektorem
 • 2019-05-07, przed zebraniami klasowymi 2019-05-14

 


Wydatki w roku szkolnym 2018/2019 (do 2019-08-07)

 1. pobyt Liderów Młodzieżowych na biwaku integracyjnym: 300 zł
 2. Nagrody na Konkurs Światowych Dni Tabliczki Mnożenia: 40 zł
 3. trzy konkursy świetlicowe: 413 zł
 4. wyjazd liderów młodzieżowych na szkolenie: 300 zł
 5. cukierki na pasowanie pierwszaków: 66 zł
 6. konkurs plastyczny „Anioły”: 300 zł
 7. nagrody na Mikołajki: 469 zł
 8. bal karnawałowy klas młodszych: 221 zł
 9. nagrody dla najlepszych czytelników: 257 zł
 10. dodatkowe zajęcia sportowe: 300 zł
 11. konkurs „Talentynki”: 500 zł
 12. wsparcie ucznia z III d wyjeżdżającego na kurs j. angielskiego: 400 zł
 13. zwroty dla najlepiej wpłacających klas: 1494 zł
 14. lody na Dzień Dziecka: 385 zł
 15. „Jesteśmy z was dumni” – statuetki: 2490 zł
 16. „Jesteśmy z was dumni” – poczęstunek: 300 zł
 17. tablety dla najlepszych uczniów szkoły: 798 zł
 18. upominki dla zespołu wokalnego Cantus: 160 zł
 19. nagrody książkowe na koniec roku: 2993 zł
 20. kwiaty na koniec roku: 136 zł

RAZEM: 12 022 zł


Rok szkolny 2017-2018

Wydatki w roku szkolnym 2017/2018 (do 2018-09-05)

 1. zakup KW, KP: 10 zł
 2. zakup pieczątki: 48 zł
 3. klocki BAMP dla klas pierwszych: 470 zł
 4. dofinansowanie nagród i poczęstunków na konkursy językowe: 350 zł
 5. zakup słodyczy na nagrody „dyrektorskie”: 220 zł
 6. pierwsza wpłata na materiały do sensoplastyki (mąka, masa solna): 200 zł
 7. ozdoby (pompony) dla zespołu cheerleaderek: 330 zł
 8. balony dekoracyjne na Dzień Niepodległości i podobne imprezy: 46 zł
 9. nagrody w konkursach na Dzień Niepodległości: 273 zł
 10. nagrody w konkursach związanych z obchodami 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej Curie: 127 zł
 11. słodycze na Mikołajki: 504 zł
 12. strój Mikołaja: 199 zł
 13. druga wpłata na materiały do sensoplastyki (mąka, masa solna): 250 zł
 14. bilety kolejowe dla reprezentantów szkoły w turnieju Chłopskiej Szkoły Biznesu: 126 zł
 15. gry planszowe i karty do j. angielskiego: 150 zł
 16. słodycze „dyrektorskie” (nagrody dla uczniów): 106 zł
 17. wsparcie wycieczki ucznia z 2d: 200 zł
 18. czekoladki dla najlepszych w 1 semestrze: 349 zł
 19. Bal Karnawałowy: nagrody za najlepsze przebranie , oraz balony ozdobne: 150 zł
 20. zwrot niewykorzystanych pieniędzy na sensoplastykę: -160 zł
 21. Festiwal Talentów „Talentynki 2018”: poczęstunek: 140 zł i nagrody: 180 zł.
 22. nagrody w sześciu konkursach świetlicowych: 240 zł
 23. dzień otwarty szkoły – poczęstunek: 192 zł
 24. autobus 18.04.2018 do Krępska, gdy zerówka wyjechała na wycieczkę w czasie egzaminów gimnazjalnych: 200 zł
 25. poczęstunek dla sportowców na zawodach: 93 zł
 26. nagrody na konkurs świetlicowy „Wiosna w kapeluszu”: 200 zł
 27. konkurs fotograficzny „Moja wesoła rodzinka” na Festyn na Dzień Dziecka: 200 zł
 28. statuetki dla sportowców wyróżnionych w „Jesteśmy z was dumni”: 600 zł
 29. „Jesteśmy z was dumni”: czekoladowa fontanna: 163 zł
 30. „Jesteśmy z was dumni”: sztućce: 96 zł
 31. Dzień Dziecka: nagrody dla dzieci startujących w konkursach: 148 zł
 32. Dzień Dziecka: woda: 240 zł + słodycze 97 zł = 337 zł
 33. zwroty klasom najlepiej wpłacającym: 1240 zł
 34. nagrody dla sportowców 860 zł
 35. sks 200 zł
 36. nagrody w konkursach j. angielskiego 135 zł
 37. tablet dla najlepszego ucznia 299 zł
 38. karty pamięci i sprzęt dla kółka fotograficznego 493 zł
 39. Dzień dziecka: poczęstunek 605 zł
 40. Nagrody książkowe na koniec roku 2345 zł
 41. Nagrody książkowe na koniec roku 859 zł
 42. kwiaty 130 zł

RAZEM: 13 883 zł

Scroll to Top