Regiony Polski oczami klasy 3b

Klasą 3b, na kolejnych lekcjach zdobywała informacje o wybranych regionach Polski. Podsumowaniem bloku tematycznego ,,Moje małe ojczyzny „było wykonanie plakatów reklamujących wybrana cześć kraju. Praca w zespołach okazała się bardzo owocna . Powstały piękne plakaty zachęcające do zwiedzania naszego kraju.

Scroll to Top