Rekrutacja 2023/2024

Przedszkole – rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego w obwodzie szkoły 2023/2024

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 – dot. dzieci spoza obwodu szkoły

Scroll to Top