Rekrutacja do klas pierwszych i grupy przedszkolnej trwa

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych i grupy przedszkolnej trwa do 31.03.2023r.

W klasach pierwszych chętni uczniowie będą realizować innowacje pedagogiczną ” Dajmy szacha”.

Cel główny innowacji: Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez naukę gry w szachy.
Cele szczegółowe:

  • rozbudzenie zainteresowań grą w szachy,
  • opanowanie podstaw wiedzy szachowej i nazewnictwa,
  • ćwiczenie logicznego myślenia, twórcze rozwiązywania problemów oraz zadań szachowych,
  • kształtowanie zasad zdrowej rywalizacji
  • umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
  • wzmocnią poczucie własnej wartości,
  • kształtowanie kreatywności, logicznego, analitycznego myślenia uczniów
Scroll to Top