Rekrutacja do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. ks. J. Twardowskiego w Goleniowie

Zapraszamy do pierwszej klasy oraz oddziału przedszkolnego (rok szkolny 2021/2022)

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. ks. J. Twardowskiego w Goleniowie informuje, że od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021r.
rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do klasy I-szej  i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.

FORMULARZE NIEZBĘDNE DO ZAPISU DZIECKA do kl.1-szej  i oddziału przedszkolnego w r.sz. 2021/2022 znajdują się na stronie szkoły w zakładce :Szkoła, Rekrutacja

UWAGA !!!

Proszę pamiętać, że zgodnie z procedurą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą podane do wiadomości 12.04.2021r. Po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych należy złożyć w szkole oświadczenie woli przyjęcia, które będzie niezbędnym potwierdzeniem do dalszego procesu rekrutacji. do 19.04.2021r.  Listy kandydatów przyjętych będą podane do wiadomości 20.04.2021r.

Wypełnione formularze
można przesłać na nasz adres e-mail: sp5@goleniow.edu.pl
lub złożyć osobiście w sekretariacie w godz: 8:00-15:00 w podanych wyżej terminach

 

Nasza szkoła oferuje Państwa Dziecku: 

 • Bezpieczeństwo zapewniane uczniom przez wszystkich pracowników szkoły,
 • Doskonale wyposażoną placówkę z uczącą w niej doświadczoną, wykształconą i stale podnoszącą swoje kwalifikacje kadrą pedagogiczną,
 • Zajęcia innowacji leśnej w każdej klasie I  i grupie przedszkolnej
 • Profesjonalne sale komputerowe,
 • Dużą, przestronną halę sportową oraz salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym,
 • Wyposażoną salę rekreacyjną z pomocami do prowadzenia zajęć terapeutycznych z elementami SI /Integracji Sensorycznej/
 • Tereny sportowe i plac zabaw na terenie OSIRU
 • Zajęcia w świetlicy szkolnej w godzinach od 6.45 do 16.45,
 • Profesjonalną pomoc i opiekę pedagoga szkolnego oraz psychologa,
 • Klasopracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne,
 • Dziennik elektroniczny,
 • Interaktywny system nauczania- praca z e- bookiem,
 • Opiekę pielęgniarki szkolnej,
 • Monitoring na terenie szkoły i wokół niej,
 • Indywidualną szafkę dla każdego ucznia.
 • Jednolity strój szkolny- mundurek.
 • Wyżywienie w szkolnej stołówce.
 • Zajęcia specjalistyczne oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzone przez naszych nauczycieli z zakresu: terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, logopedii, socjoterapii, pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera,
 • Udział w różnego rodzaju zajęciach rozwijających uzdolnienia, zainteresowania,
 • Zajęcia profilaktyczne, psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne
 • Możliwość uczestniczenia w spektaklach teatralnych, operowych, seansach kinowych,  wycieczkach, zawodach sportowych.

 

Scroll to Top