Rymujemy poezję dziecięcą


„Poezja jest rytmicznym tworzeniem piękna za pomocą słów” Edgar Allan Poe Mamy zaszczyt poinformować, że dnia 12.03.2019 odbył sie II Szkolny Konkurs Recytatorski. Udział z nim wzięli uczniowie z grupy przedszkolnej oraz klas pierwszych i drugich – wychowawczynie klas wymienionych przeprowadziły eliminacje do etapu drugiego – wybierając troje recytatorów do etapu finałowego. Za co bardzo dziękujemy!
Konkurs finałowy przeprowadzony został przez jury p. Danutę Kwaśniewską, Ewę Kałużną i p. Beatę Skakuj w świetlicy szkolnej w obecności klasy IIb. Jury wysłuchało siedemnaścioro uczestniczek i uczestników, recytujących twórczość wielu poetów. Celem konkursu było zainteresowanie najmłodszych uczniów naszej szkoły poezją i umiejętnością recytacji wierszy przed publicznością. Jury w czasie prezentacji brało pod uwagę opanowanie utworu, interpretację treści praz dykcję. Nagrody ufundowała Rada Rodziców – za co serdecznie dziękujemy.

Scroll to Top