Szczęśliwy numerek

SZCZĘŚLIWY NUMEREK

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SPRAWUJE KONTROLE NAD LOSOWANIE I PRZESTRZEGANIEM ZASAD

SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA:

  • Wylosowany  szczęśliwy numerek nie może otrzymać oceny negatywnej z odpowiedzi ustnej lub kartkówki pisanej tego samego dnia,
  • W przypadku zapowiedzianej pracy klasowej, sprawdzianu uczniowie tracą przywilej szczęśliwego numerka,
  • Szczęśliwy numerek losują uczniowie w obecności opiekuna samorządu lub innego nauczyciela.
Scroll to Top