Sejmik Samorządów Uczniowskich

13 kwietnia – w Urzędzie Miasta i Gminy przedstawiciele naszej szkoły (Marcelina Mill, Laura Hoffmann, Tymek Gajda, Jakub Lewandowski) wzięli udział w VII Sejmiku Samorządów Uczniowskich, zorganizowanym przez Zespół Szkół Publicznych w Mostach. Nasi uczniowie dokonali prezentacji szkoły oraz czynnie brali udział w debacie „Gimnazjum – tak czy nie”. Pojawiło się wiele ciekawych wątków w dyskusji, rozmawiano m.in. o: wynikach nauczania w gimnazjach, nakładach finansowych na ewentualną reformę oraz o przemocy wśród młodzieży gimnazjalnej. Wypowiadali się uczniowie gimnazjów, nauczyciele, przedstawiciele rodziców i absolwenci. W trakcie trwania spotkania wśród uczestników przeprowadzono mini referendum: 86 głosów było „przeciw likwidacji gimnazjów”, 10 za. Wyniki i wnioski z debaty zostaną przesłane przez organizatorów do władz oświatowych.

DSC_0001 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0023

Scroll to Top