„Spot the beauty, spot the difference” – projekt e-Twinning

W obecnym roku szkolnym uczniowie klas II a, II d oraz VII a przystąpili  do międzynarodowego projektu e-Twinning pod tytułem „Spot the beauty, spot the difference”. Projekt realizowany jest w języku angielskim pod kierownictwem nauczycieli – Sylwii Lisowskiej i Anny Siemaszko- Małachowskiej. W ramach tych działań nawiązaliśmy współpracę ze szkołami z Grecji, Bułgarii, Włoch i Portugalii. Zadaniem uczniów jest opracowanie informacji dotyczących  bogactwa kulturowego krajów partnerskich tj. historii, geografii, biologii, sztuki, literatury, sportu i muzyki w ramach  kształcenia zintegrowanego.

Sylwia Lisowska i Anna Siemaszko- Małachowska
Erasmus+ projekty

Scroll to Top