Spotkania z rodzicami

Dyrekcja i grono pedagogiczne zapraszają wszystkich rodziców dnia 10 kwietnia 2014 r. o godz. 17.00 na spotkania klasowe z wychowawcami,  a w godz. 18.00-19.00 na dyżur nauczycielski.
Zebrania rodziców uczniów klas trzecich rozpoczną się o godz 17.00 spotkaniem z dyrektorem szkoły na sali gimnastycznej.

Scroll to Top