Sprzątamy świat

16 września uczniowie z wszystkich klas naszej szkoły uczestniczyli w akcji „Sprzątanie świata”. Z dużym zaangażowaniem nasi wychowankowie pod opieką swoich wychowawców ruszyli, by pozbierać śmierci z terenu przy szkole oraz z pobliskiego lasu. Celem akcji jest ukształtowanie postawy odpowiedzialności młodego pokolenia za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego. Życzymy sobie, aby w kolejnych latach worki wracały zupełnie puste z uwagi na kulturę, odpowiedzialność i ekologiczną postawę dzieci i dorosłych.

Scroll to Top