Stop zwolnieniom z WF-u

W ramach akcji na lekcji wychowania fizycznego w klasie 4 a promowaliśmy zdrowe odżywianie i aktywne spędzanie czasu wolnego. Wszyscy uczniowie przygotowali się do zajęć i razem z Liderami młodzieżowymi robili sałatkę owocową. Po wspólnym poczęstunku były gry i zabawy na naszej hali sportowej.

Scroll to Top