Świetlica dla uczniów klas młodszych

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 funkcjonują dwie świetlice szkolne. Opiekę nad  najmłodszymi dziećmi sprawują panie Danuta Kwaśniewska i Aleksandra Kąkol od godziny 6.45 do godziny 16.45. Pomieszczenie świetlicy jest specjalnie przystosowane i bogato wyposażone w gry, zabawki i pomoce dydaktyczne.

Pierwszoklasiści rozwijają swoje umiejętności techniczne podczas zabawy z klockami KORBO. 

Do dyspozycji młodzi artyści maja tablicę z kredą.

Pani Danuta Kwaśniewska prowadzi zajęcia „Sztuka szkicowania.”

Uczennice z klasy 3 A wraz z wychowawczynią Danutą Kwaśniewską czytają młodszym kolegom i koleżankom rosyjską baśń „Ognisty ptak”.

 

Codziennie, na sali gimnastycznej prowadzone są gry i zabawy ruchowe, korygujące postawę ciała uczniów. Wychowawcy, przy wsparciu nauczyciela wychowania fizycznego, pana Michała Zery uczą dzieci ładnego poruszania się.

 

 

 

 

Scroll to Top