Świetlica w SP 5

Zdjęcia: Iwona Lipowicz-Orłowska, Monika Rożko-Wentruba, Justyna Rudnicka

Scroll to Top