„Trójkąt Sierpińskiego”

W ramach projektu matematycznego klasy Va oraz Vb uczciły Jubileuszowy Rok Matematyki tworząc konstrukcję jednego z najprostszych fraktali – Trójkąt Sierpińskiego. Na początku uczniowie zostali podzieleni na grupy za pomocą interaktywnego narzędzia ze strony www.randomnamepicker.net, każda grupa wyłoniła swojego lidera, który czuwał nad porządkiem pracy, następnie wysłuchali prezentacji dotyczącej polskiego matematyka Wacława Sierpińskiego oraz pojęcia fraktala, wycinali oraz składali czworościany foremne, tworząc fraktal Trójkąta Sierpińskiego. Było duuużo pracy ale i satysfakcji. Końcowy efekt przerósł nasze oczekiwania.

Katarzyna Bączyk

 

Scroll to Top