Uczniowie z Gimnazjum nr 2 – laureatami konkursów przedmiotowych

Gratulujemy laureatom  konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Maciej Cebo – laureat Konkursu Biologicznego

Hubert Pawlusiński – laureat Konkursu Fizycznego i Konkursu Matematycznego

Marcin Szubert – laureat Konkursu z Wiedzy o Społeczeństwie

Scroll to Top