Uroczystość pasowania na ucznia klasy I

19 października 2018 r. uczniowie klas pierwszych wraz z zaproszonymi gośćmi mieli okazję uczestniczyć w niezwykłej uroczystości. W tym dniu wszyscy spotkali się, aby złożyć ślubowanie i stać się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Bo chociaż do szkoły chodzą już prawie dwa miesiące, to dopiero uroczyste pasowanie uczyniło ich prawdziwymi uczniami. Starsi uczniowie przywitali pierwszaków bardzo życzliwie i pomogli przejść przez kolejne zadania: wiersze, piosenki i zagadki. Podarowali także wykonane własnoręcznie zakładki do książek, co spotkało się bardzo miłym uśmiechem i radością obdarowanych. Piękne życzenia na drodze uczniowskiego życia w szkole usłyszeliśmy od pana dyrektora Mariusza Zalewskiego i przewodniczącego Rady Rodziców pana Michała Niklasa oraz wychowawczyń klas pierwszych.  Po uroczystości uczniowie wraz z rodzicami i wychowawczyniami udali się do swoich klas, gdzie czekały na nich życzenia i prezenty. A potem wszyscy mogli korzystać z poczęstunku przygotowanego wspólnym wysiłkiem rodziców i wolontariuszy naszej szkoły.

Marzena Barycza

Scroll to Top