Urząd Gminy i Miasta Goleniów

Celem wycieczki było poznanie instytucji użyteczności publicznej, jaką jest urząd oraz zapoznanie dzieci z zawodem urzędnika. Przewodnikiem po urzędzie była pani Agnieszka K. która z dużym zaangażowaniem oprowadzała Sowy po różnych wydziałach znajdujących się w urzędzie i udzielał wyczerpujących informacji. We wszystkich gabinetach witano nas z radością, a dzieci mogły zadać pracownikom urzędu różne, nieraz niełatwe pytania. Tak więc dowiedziały się, że w urzędzie pracuje Burmistrz Gminy i Miasta Goleniów. Chociaż nie udał nam się z nim spotkać z olbrzymią ciekawością zajrzeliśmy do jego gabinetu, gdzie spotkała nas miła niespodzianka bo na jednej ze ścian wisiał obraz z białą sową co musieliśmy upamiętnić grupową fotką. Zostawiliśmy pozdrowienia i udaliśmy się do gabinetu zastępcy burmistrza Pani Anity Jurewicz, która w bardzo ciekawy sposób opowiedziała nam o swojej pracy, swoich zadaniach i zapoznała nam z drugim zastępcą burmistrza panem Tomaszem Banachem, który przywitał nas z uśmiechem podczas pracy w swoim gabinecie opowiadając nam o swoich obrazach, o tym, że każdy człowiek jest inny i inne ma potrzeby. Dzieci odwiedziły także m.in. Urząd stanu cywilnego, gdzie pani Jadwiga Kozicka wprowadziła nas w tajniki swojej pracy. Dowiedziały się, że w urzędzie każdy mieszkaniec może załatwić różne sprawy, np.: otrzymać dowód osobisty, akt małżeństwa, urodzenia lub zgonu, otrzymać mieszkanie komunalne, zarejestrować działalność gospodarczą, otrzymać zezwolenie na budowę, zapłacić podatki itp. Podczas naszej wizyty mogliśmy również zobaczyć miejsce, w którym mieszkańcy gminy opłacają różne opłaty i salę, w której odbywają się śluby oraz różne zebrania. Bardzo nam się podobało w Urzędzie Miasta. Spotkaliśmy się tam z życzliwością i sympatią. Warto również dodać, że niektóre dzieci zadeklarowały, że w przyszłości chciałyby tutaj pracować. Dzieci i nauczyciele serdecznie dziękują władzom i pracownikom Urzędu Gminy i Miasta Goleniów za cierpliwość i poświęcony czas.

Scroll to Top