Współpraca międzyszkolna

Dnia 20 października klasy językowe II c i II d uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie p. Joannę Grzeszczuk oraz p. Iwonę Starczewską. Tematem lekcji była stolica Wielkiej Brytanii oraz charakterystyczne miejsca tego miasta. Uczniowie rozpoznawali i nazywali budowle i obiekty oraz wyszukiwali odpowiedzi na pytania na podstawie materiału audiowizualnego.  Pracowali różnymi metodami aktywizującymi pogłębiając  nie tylko swoją wiedzę z zakresu kultury ale również swoje kompetencje językowe.
Dziękujemy nauczycielom za zaangażowanie i współpracę w rozwijaniu zainteresowań naszych wychowanków.
wychowawczyni IId – p. Anna Siemaszko-Małachowska
wychowawczyni II c – p. Małgorzata Łukaszewska
Scroll to Top