Wybory do parlamentu

W tym roku przystąpiliśmy do programu CEO Młodzi Głosują 2019. Celem tego programu jest umożliwienie młodym udziału w wyborach szkolnych i oddanie głosu na konkretne komitety wyborcze, poznanie demokratycznych procedur oraz zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej, co jest skierowane do dorosłych wyborców.

Grupa projektowa z klasy 8a przygotowała w szkole plakaty wzywające do wyborów, a na kilka dni przed wyborami przeprowadzała sondę uliczną, w której zadawała pytania dotyczące wyborów.

11 października przeprowadziliśmy w szkole prawybory: ponad 91% uprawnionych uczniów (klas 6-8) oddało swój głos!

Można porównać nasze szkolne wyniki z ogólnopolskimi wynikami z ponad 1000 szkół.

https://mlodziglosuja.pl/akualnosci/11-wyniki-wyborow-parlamentarnych-mlodzi-glosuja-2019/

Scroll to Top