Zajęcia na Wydziale Biologii i w terenie

W ramach innowacji pedagogicznej realizowanej w klasie VII a,  26 lutego 2019 na Wydziale Biologii US w katedrze Biochemii odbyły się zajęcia laboratoryjne, w trakcie których uczniowie przeprowadzili doświadczenia związane z działaniem ,budową i rolą biologiczną enzymów. Badali wpływ wybranych czynników fizycznych i chemicznych na aktywność enzymów.

Ponadto przeprowadzone zostały zajęcia terenowe, w trakcie których uczniowie podzieleni na grupy, określali za pomocą kompasu położenie Jasnych Błoni, na mapie konturowej wskazywali charakterystyczne miejsca dla ww. placu. Dokonali  charakterystyki  anatomicznej i botanicznej najcenniejszego obiektu Placu Jasne Błonia jakim jest platan klonolistny (Platanus acerifolia).

Scroll to Top