Zdalne nauczanie od 22.03.2021r. do 11.04.2021r.

Drodzy Uczniowie,
Szanowni Państwo
 
Zgodnie z najnowszym Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od 22 marca do 11 kwietnia 2021r. wprowadzam naukę w trybie zdalnym również dla klas I-III na platformie Teams .
Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.
Oznacza to, że :
– wszyscy uczniowie od poniedziałku spotykają się z nauczycielami na Teamsach,
– obowiązuje plan lekcji.
Dyrektor szkoły
Mariusz Zalewski
Scroll to Top