Zebranie w sprawie balu dla klas III

Rodziców z trójek klasowych (tylko klas trzecich)
zapraszamy 05 maja 2016 o  godz. 17.00
na zebranie w sprawie organizacji balu gimnazjalnego

Pieniądze na  Radę Rodziców i „Bal klas III” prosimy wpłacać na konto Banku Spółdzielczego

 66 9375 0002 1630 0278 3000 0010

w tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko ucznia, klasę i rodzaj wpłaty.

Scroll to Top