Zdalne nauczanie dla uczniów

Materiały do wykorzystania

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Fzdalnelekcje%2Fklasa-4%3Ffbclid%3DIwAR0_SECbxsuhjrz76IHqU4556RLRsHsroMLyqd2gGSUO1aR15XoaJ4-nAsA&h=AT0ONZYQXe1XlcUn28vjMOgMMGgKkI2OuB4hSF_kqA0TWLimRd5z8Olg_K01PNONqL5pF2vupJLlvrP6o9kXaSoGEqXu8K_jcvDq5JCA1tTXbuWyRN_EKBvfJafTN8XLjj668Q

 

Scroll to Top