#zostanwdomu

Pamiętajcie od 1.04.2020 obowiązuje-                                                                                                                                                                                        „Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego.
Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.”

 

Scroll to Top